Câu 4 trang 16 SGK Tin học 7


Hãy nêu một vài ví dụ về những kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính.

Hãy nêu một vài ví dụ về những kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính.

Lời giải : 

Kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính là:

    Dữ liệu số : 1,2,3,4...

    Dữ liệu kí tự : "a","b","tinhoc". ..

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu