Câu 4 trang 143 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực.

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực.

Trả lời:

Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực

- Li hợp

- Hộp số

- Truyền lực các đăng

- Truyền lực chính

- Bộ vi sai

Các bài liên quan