Câu 4 trang 143 SGK Công nghệ 11


Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực.

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực.

Trả lời:

Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực

- Li hợp

- Hộp số

- Truyền lực các đăng

- Truyền lực chính

- Bộ vi sai