Câu 4 trang 11 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà, cần bố trí thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Các bài liên quan