Câu 4 trang 103 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.

Trả lời:

Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì:

Kì 1: cháy giãn nở, thải tự do và quét - thải khí

Kì 2: Quét - thải khí, lọt khí, nén và cháy

Các bài liên quan