Câu 4 trang 100 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Viết phương trình hóa học của phản ứng đó, biết rằng một trong các sản phẩm của phản ứng là cacbon monoxit.

Khi nung một hỗn hợp gồm cát trắng và than cốc trong lò điện \({3500^o}C\) thì thu được một hợp chất chứa khoảng 70% Si và khoảng 30% C. Viết phương trình hóa học của phản ứng đó, biết rằng một trong các sản phẩm của phản ứng là cacbon monoxit 

Giải

\(S{i_x}{C_y}.\)Ta có: \(x:y = \frac{{\% Si}}{{28}}:\frac{{\% C}}{{12}} = \frac{{70}}{{28}}:\frac{{30}}{{12}} = 2,5:2,5 = 1:1.\)Công thức của hợp chất tạo thành sau phản ứng là: SiC .

Phương trình phản ứng:

Loigiaihay.com

Các bài liên quan