Câu 3 trang 89 SGK Tin học 11


Tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp?

Tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp?

Trả lời:

Trước khi sử dụng tệp phải có câu lệnh mở tệp để trình dịch biết thực hiện mục đích mở tệp để đọc hay ghi, đồng thời đặt con trỏ tệp vào vị trí thích hợp.


>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu