Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích

Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích

Trả lời:

Có hai tiêu chí phải đồng thời được thỏa khi chọn khóa chính cho bảng:

- Nó là khóa.

- Số thuộc tính là ít nhất

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu