Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhốm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

A. cá xương, chim, thú 

B. Lưỡng cư, thú 

C. Bò sát ( trừ cá sấu ), chim ,thú 

D. Lưỡng cư, bò sát, chim

Đáp án đúng là đáp án A

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan