Câu 3. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu

Trả lời:

- Văn bản

- Hình ảnh, biểu đồ

- Âm thanh, phim...

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu