Câu 3 trang 76 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Thế nào là lai kinh tế, vẽ sơ đồ lai kinh tế hai giống và lai kinh tế ba giống?

Thế nào là lai kinh tế, vẽ sơ đồ lai kinh tế hai giống và lai kinh tế ba giống? Cho ví dụ:

Trả lời:

Lai kinh tế là cho các cá thể đực và cái khác giống giao phối với nhau để cho con lai chỉ dùng vào mục đích lấy sản phẩm: thịt, trứng, sữa...

 

Công thức phổ biến là dùng các giống lợn: Móng Cái - Đại bạch và Landrace

Các bài liên quan