Câu 3 trang 7 SGK Tiếng Việt 5


Câu 3: Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống: đứng trước các âm còn lại...

Câu 3: Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống:

Âm đầu

Đứng trước ì, ê, e

Đứng trước các âm còn lại

Âm “cờ”

Viết là ...

Viết là ...

Âm “gờ"

Viết là ...

Viết là ...

Âm “ngờ”

Viết là...

Viết là ...

Tham khảo bàng dưới dây:

Âm đẩu

Đứng trước ì, ê, e

Đứng trước các âm còn lại

Âm “cờ"

Viết là k. (Ví dụ : kỉ, kẻ, kết, kiên,...)

Viết là c. (Ví dụ : cá. cỏ. của, ca, cam, cau....)

Âm “gờ”

Viết là gh. (Ví dụ: ghi, ghế,...)

Viết là g. (Ví dụ: gái, ga, gò....)

Ám “ngờ”

Viết là ngh. (Ví dụ: nghỉ, nghề, nghe,...)

Viết là ng. (Ví dụ: ngày, ngát, ngủ, ngỏ....)


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan