Câu 3. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Trong bàng Học_sinh(h.24), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau gày 1/9/1991

Trong bàng Học_sinh (h.24), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau gày 1/9/1991

Trả lời:

Các thao tác để lọc các học sinh nữ, sinh ngày 01/09/1991:

- Nháy nút lọc theo mẫu Filter by Form ;

- Trong hộp thoại Filter by Form , nhập điều kiện lọc: nhập "Nữ" trong cột GT và nhập ># 01/09/1991# trong cột NgSinh;

- Nháy nút lọc để thực hiện lọc.

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu