Câu 3 trang 37 - Sách giáo khoa vật lí 6


Câu 3. Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công thức tính khối lượng riêng:

Câu 3. Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công  thức tính khối lượng riêng:

Giải:

Công thức tính khối lượng riêng là : m = DxV.