Câu 3 trang 35 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Nêu các biện pháp dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có)

Nêu các biện pháp dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có)

Trả lời:

Quê em là vùng đất mặn và có các biện pháp cải tạo sau:

Đắp đê biển 

+ Xây dựng kênh, mương

+ Bón vôi, tháo nước ngọt để rửa mặn, bổ sung các chất hữu cơ,...

_ Trồng cây ngập mặn

Các bài liên quan