Câu 3 trang 157 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Nêu những đặc điểm của kinh doanh nhỏ.

Nêu những đặc điểm của kinh doanh nhỏ.

Trả lời:

Doanh nghiêp nhỏ có 3 đặc điểm cơ bản sau:

- Doanh thu không lớn

- Số lượng lao động không nhiều

- Vốn kinh doanh ít

Các bài liên quan