Câu 3 trang 11 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Vì sao phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây mới?

Vì sao phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây mới?

Trả lời:

Nhằm kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống để xây dựng quy trình kĩ thuật, chuẩn bị cho mỏ rộng sản xuất đại trà

Các bài liên quan