Câu 3 trang 106 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

Bài 3. Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

(A)\(\left\{ \matrix{x > 1 \hfill \cr y > 1 \hfill \cr} \right.xy<1\)

(B) \(\left\{ \matrix{x > 1 \hfill \cr y > 1 \hfill \cr} \right.⇒ {x \over y} <1\)

(C)\(\left\{ \matrix{0 < x < 1 \hfill \cr y < 1 \hfill \cr} \right.⇒  xy<1\)

(D) \(\left\{ \matrix{x > 1 \hfill \cr y > 1 \hfill \cr} \right.⇒ x – y < 1\)

Trả lời 

+ Lấy \(x = 2, y = 3 ⇒ xy=2.3=6>1\). Vậy (A) sai.

+ Lấy \(x = 6<1, y = 2 ⇒ {x \over y} = {6 \over 2} = 3 > 1\). Vậy (B) sai.

+ Do \(0<x< 1, y <1\). Vậy (C) đúng

+ Lấy \(x=4;y=2⇒ x-y=2>1\). Vậy D sai.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan