Câu 3 trang 10 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Tỉ lệ là gì?

Tỉ lệ là gì?

Trả lời:

Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biếu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó.

Các bài liên quan