Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6


Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:

Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................

Lời giải:

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in đậm

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in nghiêng

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ gạch chân

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu