Câu 2 trang 87 SGK Công nghệ 12

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Trả lời:

Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, có thể có nhiều cấp khác nhau.

+ Lưới điện truyền tải 66kV trở lên.

+ Lưới điện phân phối 35kV trở xuống.

Các bài liên quan