Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ

Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ

Trả lời:

Các khái niệm cơ bản về hệ CSDL quan hệ

- Cơ sở dữ liệu quan hệ

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

- Khóa

- Khóa chính

- Liên kết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu