Câu 2 trang 81 SGK Công nghệ 12


Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?

Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?

Trả lời:

Ma trận 3 khối phục lại 3 tín hiệu màu cơ bản : Đỏ, lục, lam