Câu 2 trang 81 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Trình bày các bước cần thực hiện khi đúc trong khuôn cát.

Trình bày các bước cần thực hiện khi đúc trong khuôn cát.

Trả lời:

Bước 1: Chuẩn bị vật liệu làm khuôn.

Bước 2: Tiến hành làm khuôn.

Bước 3: Chuẩn bị vật liệu nấu.

Bước 4: Nấu chảy và rót kim loại lỏng vào khuôn.

Các bài liên quan