Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất gia súc giống.

Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất gia súc giống.

Trả lời:

Có 4 giai đoạn:

B1: Chọn lọc và nuôi dưỡng gia súc bố mẹ

B2: Phối giống và nuôi dưỡng gia súc mang thai.

B3: Nuôi dưỡng gia súc đẻ, nuôi con và gia súc non.

B4. Cai sữa và chọn lọc để chuyển sang nuôi giai đoạn sau, tùy mục đích.

Các bài liên quan