Câu 2 trang 76 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Trình bày khái niệm và mục đích của việc lai giống.

Trình bày khái niệm và mục đích của việc lai giống.

Trả lời:

- Lai giống là dùng vật nuôi các giống khác nhau cho giao phối với nhau để đời con sinh ra mang nguồn gen di truyền của nhiều giống.

Các bài liên quan