Câu 2, trang 6,7 SGK Tiếng Việt 5


Câu 2: Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài văn sau.

Câu 2: Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài văn sau.

(1) : chứa tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh.

(2) : chứa tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh.

(3) : chứa tiếng bắt đầu bằng c hoặc k.

NGÀY ĐỘC LẬP

Mùng 2 tháng 9 năm 1945 - một (1)  đáng (2) nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát (1) cờ, đèn, hoa vả biểu (1).

Các nhà máy đểu (1) việc. Chợ búa không hop. Mọi hoạt độnc sản xuất, buôn bán thành phố tạm ngừng. Giả, trẻ, (2) , trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình cần (3) mặt trong (1) hội lớn (3) dân tộc.

Chủ tịch Hổ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đổng bào. Lời của vị lãnh tụ điềm đam, ấm áp. khúc chiết, rõ ràng; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người.

dân tộc.

Chủ tịch Hổ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đổng bào. Lời của vị lãnh tụ điềm đam, ấm áp. khúc chiết, rõ ràng; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người.

Đọc đến nửa chừng, Bác dừng lại, hỏi:

-  Tôi nói, đống bào nghe rõ không?

Người người củng đáp, tiếng dậy vang như sấm:

-  Go... 0... ó!

Từ giây phút đó, Bác củng với cả biển người đã hoà làm một.

Buổi lễ (3) thúc bằng những lời thề độc lập. Đó là ý chí (3) toàn dân Việt Nam (3) quyết thực hiện lời HỔ Chủ tịch trong bản Tuyên ngôn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do. độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thẩn và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyển tự do, độc lập ấy".

Lịch sử đã sang trang. Một (3) nguyên mới bắt đầu: (3) nguyên của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

                                                                              Theo Võ Nguyên Giáp

(Thứ tự điền từ như sau:

(1) : Chứa tiếng bắt đẩu bằng ng hoặc ngh: ngày, ngát, ngữ, nghỉ, ngày.

(2) : Chứa tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh: ghi, gái.

(3) : Chứa tiếng bắt đầu bằng c hoặc k: có, của, kết, 'của, kiên, kỉ, kĩ.)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay