Câu 2 - Trang 66 - SGK Địa lí 11


Đặc điểm dân cư có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế.

Đặc điểm dân cư có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế.

* Thuận lợi :

- Có lực lượng lao động dồi dào.

- Có đội ngũ cán bộ khoa học và lực lượng lao động có tay nghề cao.

- Người lao động cần cù, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

* Khó khăn :

- Tình trạng thiếu lực lượng lao động bổ sung cho các ngành sản xuất.

- Sự phân bố dân cư không đều dẫn đến tình trạng khai thác và sử dụng không hết tiềm năng của tài nguyên thiên nhiên.

- Là một quốc gia nhiều dân tộc, nên có sự khác biệt về trình độ kinh tế - xã hội giữa các dân tộc.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu