Câu 2 trang 62 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Thế nào là chế phẩm virut trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm virut trừ sâu.

Thế nào là chế phẩm virut trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm virut trừ sâu.

Trả lời:

Chế phẩm virut trừ sâu có quy trình là:

Các bài liên quan