Câu 2 trang 60 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường xung quanh.

Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường xung quanh.

Trả lời:

- Gây ô nhiễm môi trường: đất, nước

- Gây ô nhiễm nông sản

- Gây ngô độc hoặc gây bênh hiểm nghèo cho người

Các bài liên quan