Câu 2 trang 57 SGK Công nghệ 12


Điều khiển tự động các máy móc có ưu điểm gì so với điều khiển bằng tay?

Điều khiển tự động các máy móc có ưu điểm gì so với điều khiển bằng tay?

Trả lời:

- Độ chính xác cao, tốc độ nhanh

- nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

- giá thành sản phẩm được hạ xuống