Câu 2 – Trang 55 – SGK Địa lí 11


EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải ?

EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải ?

Hướng dẫn trả lời.

Thành công trong hợp tác sản xuất phương tiện vận tải và thành công trong việc khai thác và sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu