Câu 2 – Trang 50 – SGK Địa lí 11


Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh : EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

Câu 2. Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh : EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

Hướng dẫn trả lời.

EU chỉ chiếm 7,1% dân số, 2,2% diện tích thế giới nhưng lại chiếm :

- 31% trong tổng GDP thế giới.

- 37,7% trong tổng xuất khẩu.

- 26% sản lượng sản xuất ôtô.

- 59% viện trợ phát triển thế giới.

- 19% trong tiêu thụ năng lượng thế giới.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu