Câu 2 trang 41 SGK Công nghệ 12

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Trình bày cách phân loại mạch điện tử.

Trình bày cách phân loại mạch điện tử.

Trả lời:

Theo chức năng và nhiệm vụ :

+ Mạch khuếch đại.

+ Mạch tạo sóng hình sin.

+ Mạch tạo xung.

+ Mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp.

b) Theo phương thức gia công xử lí tín hiệu :

+ Mạch điện tử tương tự.

+ Mạch điện tử số.

Các bài liên quan