Câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?

Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?

Trả lời:

Các đối tượng cơ bản trong Access: Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo.

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu