Câu 2 trang 30 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Nêu những tính chất chính của đất xám bạc màu?

Nêu những tính chất chính của đất xám bạc màu?

Trả lời:

- Tầng đất mặt mỏng

- Thành phần cơ giới nhẹ

- Thường khô hạn

- Chua đến rất chua

- Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn

- Vi sinh vật ít, hoạt động yếu.

Các bài liên quan