Câu 2 - trang 28 SGK vật lý 8


Câu 2. Có phải chất lỏng chỉ tác dụng lên bình theo một phương như chất rắn không?

Câu 2. Có phải chất lỏng chỉ tác dụng lên bình theo một phương như chất rắn không?

Giải

Chất lỏng gây ra áp suất ở mọi phương.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu