Câu 2 trang 14 SGK Công nghệ 12


Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của tụ điện trong mạch điện.

Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của tụ điện trong mạch điện.

Trả lời:

- Kí hiệu: 

- Số liệu kĩ thuật:

a) Trị số điện dung:

   Cho biết khả năng tích luỹ điện trường của tụ điện khi có điện áp đặt lên hai cực của tụ điện.

- Đơn vị đo là fara ( F ). Các ước số :

+ 1 F  =10-6F

+ 1  nF =10-9F

+ 1 pf  = 10-12F.

b) Điện áp định mức: ( Uđm­)

c) Dung kháng của tụ điện:

    \({X_C} = {1 \over {2\pi fc}}\)

- Công dụng:

Ngăn cản dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua.