Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif

Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif

Trả lời:

- Ghép các ảnh tĩnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy, thêm hoặc bớt khỏi dãy.

- Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh tĩnh trong dãy.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu