Câu 2 trang 134 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Trả lời:

- Bảo quản lạnh (180 - 220 ngày)

- Bảo quản bằng nước vôi

_ Tạo màng mỏng để bảo quản

_ Dùng khí NO2, N2 hoặc hỗn hợp hai khí trên để bảo quản

- Dùng muối để bảo quản

Các bài liên quan