Câu 2 trang 130 SGK Sinh học 10

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Em hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng nhóm vi sinh vật trong bảng:

Em hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng nhóm vi sinh vật trong bảng:

Nhóm vi sinh vật  pH tối ưu đối với phần lớn vi sinh vật môi trường thích hợp
vi khuẩn  gần trung tính đất, nước, chất thải phóng xạ, suối nước nóng
tảo đơn bào hơi axit  vùng nước ngọt
nấm  axit nơi ẩm ướt
động vật đơn bào gần trung tính váng cống rãnh

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan