Câu 2 trang 125 SGK Công nghệ 11


Tại sao nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao?

Tại sao nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao?

Trả lời:

Nhiên liệu được phun vào xilanh ở áp suất cao là vì khi nhiên liệu cháy sẽ làm kích nổ, giảng nở không khí bên trong xilanh làm đẩy pittông. ở một số động cơ lớn không dùng puri để đánh lửa mà động cơ sẽ nén khí kèm nhiên liệu ở áp suất cao gây ra kích nổ mà không cần có tia lửa nào.