Câu 2 trang 115 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Trình bày đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức ở trường hợp làm việc bình thường.

Trình bày đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức ở trường hợp làm việc bình thường.

Trả lời:

Các bài liên quan