Tuyensinh247 giảm giá 30% cho tất cả khóa học còn duy nhất hôm nay 20/10
Xem ngay

Chỉ còn: 08:02:57

Câu 2 trang 109 SGK Công nghệ 11


Trình bày cấu tạo của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

Trình bày cấu tạo của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

Trả lời:

- Pit-tông: gồm 3 phần: đỉnh, đầu, thân.

+ Đỉnh: Lồi, Lõm, Bằng

+ Đầu:

+ Thân:

- Thanh truyền: Gồm 3 phần:

+ Đầu nhỏ.

+ Đầu to.

+ Thân.

- Trục khuỷu: 

+ Đầu trục khuỷu.

+ Đuôi trục khuỷu.

+ Cổ khuỷu.

+ Chốt khuỷu.

+ Má khuỷu