Câu 2 trang 107 SGK Công nghệ 12

Bình chọn:
2.6 trên 11 phiếu

Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

Trả lời:

   Có hai kiểu :

+ Kiểu rôto lồng sóc

+Kiểu roto dây quấn

Các bài liên quan