Câu 2. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt

Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt. Từ trang chiều đầu tiên đến trang chiếu cuối cùng được không? nếu được hãy nêu các bước thự hiện

Trả lời:

Ta có thể đặt hai hiệu ứng chuyển cho một trang chiếu, nhưng không nên đặt như thế vì sẽ làm cho trang chiếu trở nên rối rắm, rườm rà.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu