Câu 2 – Trang 105 – SGK Địa lí 11


Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp.

Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp.

Hướng dẫn trả lời :

Một số hang nổi tiếng nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp: Canon,Honda,…(Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc),…

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu