Câu 2 trang 10 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Có các khổ giấy chính nào dùng cho bản vẽ kĩ thuật?

Có các khổ giấy chính nào dùng cho bản vẽ kĩ thuật?

Trả lời:

Các khổ giấy chính là:

Kí hiệu

AO

A1

A2

A3

A4

Kích thước (mm)

1189 X 841

841 X 594

594 X 420

420 X 297

297 X 210

Các bài liên quan