Câu 2 - Mục 2 - Tiết học 32 - Trang 115 SGK Địa lí 8


Dựa vào bảng 32.1 (SGK trang 115), em hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?

Dựa vào bảng 32.1 (SGK trang 115), em hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?
Trả lời
- Mùa bão nước ta bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 11.
- Mùa bão ở nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu