Câu 2 (Mục 2 - Bài học 19 - Trang 69) Địa lí 8


Sử dụng lược đồ hình 19.1 (SGK trang 66) và kiến thức đã học, hãy tìm thêm hai ví dụ cho mỗi dạng địa hình.

Sử dụng lược đồ hình 19.1 (SGK trang 66) và kiến thức đã học, hãy tìm thêm hai ví dụ cho mỗi dạng địa hình.
Hướng dẫn

Ví dụ: bờ biển bị sóng đánh vỡ bờ, nước xẻ núi, bào mòn các bề mặt...

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu