Câu 2 - Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 117 SGK Địa lí 8


Dựa trên hình 33.1 (SGK trang 118) em hãy sắp xếp các sông lớn theo hai hướng kể trên.

Dựa trên hình 33.1 (SGK trang 118) em hãy sắp xếp các sông lớn theo hai hướng kể trên.
Trả lời
- Hướng tây bắc - đông nam: sông Đà, sóng Hồng, sông Mã. sông Cả, sông Gianh, sông Ba, sông Tiền, sông Hậu,...
- Hướng vòng cung: sông Lô, sông Gâm, sông Cầu, sông Thương

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước